Příměstský tábor 2024

Příměstský tábor 2024

Sportovní centrum pořádá příměstský tábor pro děti 1. - 5. tříd

Termín konání: 12.8. - 16.8.2024

Denně 8:00 - 16:00

  • Týdenní program obsahuje sportovní hry, plavecký výcvik, výlet, soutěže a další pohybové aktivity 

Cena: 2 700 Kč

  • V ceně je zahrnuto stravné (oběd), vstupné na sportoviště, jízdné, odborný dozor, pitný režim atd.

Pokyny a platební podmínky:

  • Objednávky je možné uskutečnit vyplněním ON LINE přihlášky
  • Rezervace místa se stává platnou až po uhrazení odpovídající částky za tábor. Úhradu je možné provádět v hotovosti nebo platební kartou v bazénu, případně bezhotovostním převodem na účet č. 115-3840450227/0100, VS datum narození účastníka (do poznámky uveďte jeho jméno). Úhradu proveďte nejpozději do 31.5.2024. 
  • Účastnící příměstských táborů jsou povinni řídit se pokyny zaměstnanců Sportovního centra. Při nedodržení uvedených podmínek mohou být z tábora vyřazeni, a to bez náhrady.

Informace na tel. 603 584 948 a e-mailu info@sport-jilemnice.cz

Online přihláška na příměstský tábor

Krytý plavecký bazén 

Jungmannova 146
514 01 Jilemnice

Mobil: 603 584 948
E-mail: info@sport-jilemnice.cz