Krytý bazén

Kurzy plavání dětí

Plavecká škola Sportovního centra Jilemnice organizuje každoročně jarní a podzimní kurzy plavání dětí ve věku od 2,5 do 10 let

Aktuálně:

 • PODZIMNÍ KURZY PLAVÁNÍ PRO DĚTI 2,5 – 10 LET. Termín zahájení od 9.10. 2023. Přihlášky budou aktivní od 1. září.

Pondělí (letošní novinka) od 9.10.2023: 

 • 13:00 - 14:00 hod.  věk 5 - 10 (koná se ve velkém bazénu i malém bazénu - bez doprovodu) 

Cena kurzu: 2.000,-Kč / 1 dítě  / 10 hodin (vč. zálohy 50,-Kč na čipovou kartu)

Termíny: 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12.

Úterý od 10.10.2023: 

 • 15:00 - 16:00 hod.  věk 2,5 - 3,5 (koná se v malém bazénu, dle zdatnosti krátce i ve velkém - doprovod pro děti nutný) 

 • 16:00 - 17:00 hod.  věk 3,5 - 5,5 (koná se v malém a postupně i velkém bazénu - doprovod doporučujeme) 

Cena kurzu: 2.000,-Kč / 1 dítě + 1 dospělý / 10 hodin (vč. zálohy 50,-Kč na čipovou kartu)

Termíny: 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12.

Středa od 11.10.2023:

 • 16:00 - 17:00 hod. věk 4,5 - 6 (koná se v malém a postupně i velkém bazénu - doprovod možný) 

 • 16:00 - 17:00 hod. věk 6 - 10 (koná se ve velkém bazénu - bez doprovodu)      

Cena kurzu: 2.000,-Kč / 1 dítě + *1 dospělý (v případě doprovodu) / 10 hodin  (vč. zálohy 50,-Kč na čipovou kartu)

Termíny: 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12.

Výuka:

 • Pro výuku využíváme nový nerezový dětský bazén o velikosti 6x8,5m s proměnnou hloubkou 0,45 – 0,70m. Dále velký bazén o velikosti 25x8m s hloubkou 1–1,5m, přičemž pro neplavce je vyhrazen prostor s konstantní hloubkou 1 m.
 • Jako základní plavecký styl učíme prsa, dále pak znak, kraul a plavání pod vodou. Výuka probíhá hravou formou a preferujeme citlivý přístup.
 • Pondělí 13:00 až 14:00 – (děti 5 - 10 let bez doprovodu). Pro výuku je vyhrazen velký plavecký bazén, případně je možné pro hry a nácvik využít i malý bazén. Děti budou na začátku první lekce rozděleny dle zdatnosti do skupinek.
 • Úterý 15:00 - 16:00 (děti 2,5 – 3,5 let) – plavání rodičů s dětmi pod vedením instruktora. Rodiče se výuky aktivně účastní ve vodě, musí být vysprchovaní a v plavkách. Výuka probíhá převážně v malém dětském bazénu. Dle zdatnosti skupinky děti navštěvují krátce i velký bazén.
 • Úterý 16:00 - 17:00 (děti 3,5 – 5,5 let) – plavání dětí pod vedením instruktora. Výuka probíhá převážně v malém dětském bazénu. Dle zdatnosti skupinky děti postupně navštěvují i velký bazén. Děti na kurz doprovázejí rodiče, ale jejich aktivní účast při výuce není nutná, pouze je možná. Doprovod dítěte je vysprchovaný a převlečen do plavek, nebo eventuelně do např. kraťasů a trička, ale pak nesmí do vody.
 • Středa 16:00 až 17:00 – pro předškolní děti je možný doprovod rodiče, který musí být převlečen do trička a kraťasů, případně do plavek. Školáci již chodí bez doprovodu. Upozorňujeme, že oba bazény jsou v tuto dobu vyhrazen pouze pro děti a plavání není možné.  Děti budou na začátku první lekce rozděleny dle zdatnosti do skupinek. Předpokládá se, že děti 4,5 – 6 let budou moci střídavě využívat malý i velký bazén. Děti 6 – 10 let plavou ve velkém bazénu. Malý bazén je vhodný pro hry a nácvik základních plaveckých dovedností.

Pokyny a platební podmínky:

 • Objednávky je možné uskutečnit vyplněním od 1.9.2023 ONLINE přihlášky viz. níže
 • Rezervace místa v kurzu se stává platnou až po uhrazení odpovídající částky kurzovného. Záloha na čipovou kartu (50,-) je již zahrnuta v ceně. Úhradu kurzovného je možné provádět v hotovosti nebo platební kartou v bazénu, případně bezhotovostním převodem na účet č. 115-3840450227/0100, VS datum narození účastníka kurzu (do poznámky uveďte jeho jméno). Úhradu proveďte nejpozději do 30.9.2023. Doporučujeme čipovou kartu vyzvednout do 6.10.2023.
 • Zakoupením permanentky získáváte vstup na 10 lekcí kurzu plavání dětí. 
 • V případě, že dítě zamešká nepřetržitě min. 5 lekcí plaveckého kurzu z důvodu nemoci, úrazu apod., bude mu po předložení lékařského potvrzení po ukončení kurzu vrácena poměrná částka kurzovného. Převedení na další kurz není možné.
 • Účastnící kurzu jsou povinni dodržovat provozní řád plaveckého bazénu a řídit se pokyny zaměstnanců Sportovního centra, především plaveckých instruktorů. Při nedodržení uvedených podmínek mohou být z kurzu vyřazeni, a to bez náhrady kurzovného.

Doprovod:

 • Upozorňujeme, že vstup do čisté zóny bazénu je z hygienických důvodů zakázán v civilním oblečení. Proto vyžadujeme u doprovodu převlečení do plavek eventuelně do trička a kraťasů.
 • Děti 6 až 10 let chodí na bazén bez doprovodu rodiče. POZOR! Děti si vyzvedne v šatně zaměstnance SC cca 5 min. před začátkem lekce a po skončení hodiny je opět předá rodičům na stejném místě. V žádném případě se děti nesmí v prostorách bazénu pohybovat samotné, proto choďte na lekce včas.
 • Děti od 3,5 do 6 let přicházejí s doprovodem rodiče (dospělé osoby). Doprovod je buď vysprchovaný a převlečený do plavek, nebo se převlékne do trička a kraťasů, ale pak nemůže do vody.
 • U dětí do 3,5 let vyžadujeme doprovod dospělé osoby, která je osprchovaná v plavkách.

Organizace kurzů:

 • Při příchodu je nutné vždy nahlásit jméno dítěte v pokladně bazénu a pak i instruktorovi plavání.
 • Před vstupem do bazénu se musí dítě osprchovat a omýt mýdlem bez plavek.

Vybavení:

 • Veškeré plavecké pomůcky a hračky dětem zapůjčíme.
 • Dlouhé vlasy je vhodné stáhnout gumičkou, nebo schovat pod plaveckou čepici (i látkovou).
 • Doporučujeme dětem nosit župánek pro jejich tepelnou pohodu při přechodu mezi šatnou a bazénem.
 • Upozorňujeme rodiče, že Sportovní centrum neručí za případnou ztrátu náušnic, řetízků a dalších šperků. Ostré šperky a náušnice, do kterých lze strčit prst (kruhy apod.), jsou z důvodu bezpečnosti během plavání zakázané.

Online přihláška na kurz plavání  (přístupná pro podzimní kurz od 1.9.2023)

Více info na tel. 739 009 316, email: plavecka.skola@sport-jilemnice.cz

webkamery
Webkamera

Plavecký bazén Jilemnice

Jungmannova 146
514 01 Jilemnice zobrazit na mapě

Tel.: 481 544 068
Mobil: 603 819 334
E-mail: info@sport-jilemnice.cz

Plavecká škola

Mobil: 739 009 316
E-mail: plavecka.skola@sport-jilemnice.cz