Výlety na kole

Cykloturistický okruh "Jilemnice křížem krážem"

Právě Vás, vyznavače cykloturistiky, pěší turistiky a milovníky přírody a památek, zveme do zajímavého a malebného mikroregionu Jilemnicko. Rozkládá se v podhůří našeho nejvyššího pohoří Krkonoš. Okruh zve do zajímavého a malebného prostředí mikroregionu Jilemnicko, podhůří našeho nejvyššího pohoří Krkonoš. Pomyslný začátek cyklookruhu nalezneme v Jilemnici u rozcestníku "U Labutě".

Popis okruhu

km m n. m. Popis
0,0 480 Cykloturistický okruh začíná u rozcestníku nedaleko penzionu "U Labutě", kam nás z jilemnického náměstí dovede červená pěší trasa Valdštejnskou ulicí. Okruh začíná prudkým stoupáním po úzké asfaltové silničce zeleně značenou cyklotrasou. Ta nás povede kolem kapličky sv. Anny, mineme hotel Vyhlídka
0,9 560 s možností občerstvení, k vyhlídce na Kozinci. Odtud je krásný výhled na hlavní hřeben západních Krkonoš (Žalý s rozhlednou, Kotel, Krkonoš a Černá hora). Dále pokračujeme po úzké lesní cestě stále po zelené cyklotrase. V těchto místech na Kozinci se ve středověku těžily měděné rudy. Těžba tu byla naposledy obnovena za I. světové války. Z nadcházejících míst se nám opět naskytne možnost rozhlédnout se po okolí. Nelze přehlédnout kopec Strážník, Kozákov a malebnou vesničku Mříčnou s kostelíkem sv. Kateřiny. Tímto směrem se od dalšího rozcestníku vydáme po modré cyklotrase.
2,2 550 Lesní cestičkou se dostaneme k rozcestníku Pod Kozincem. Modré značení, po kterém nyní pojedeme, začíná u 3,6 km vzdáleného Peřimovského mostu přes řeku Jizeru. tento most je chráněný jako technická památka, má jediný široký oblouk a je to jedna z prvních železobetonových mostních konstrukcí u nás. Náš cyklookruh pokračuje opačným směrem. Vlevo od cesty v lese se nám ukrývá kaplička sv. Isidora, kam bychom se mohli podívat po odbočení
3,4 500 na pěší naučnou stezku vedoucí Jilemnicí. Po překonání silnice II. třídy mezi
5,9 450 Cykloturistický okruh - silnice směrem na MříčnouJilemnicí a Mříčnou, trasa pokračuje zase po polních cestách až k rozcestníku "U obrázku". Zde přejedete silnici III. třídy z Jilemnice do Mříčné, po které vede cyklotrasa č. 4171 značená silničním značením. Okruh dále pokračuje
8,6 510 lesními cestami na silnici mezi Jilemnicí a Roztoky. Z této silnice je krásný výhled na krkonošské podhůří s dominantním Táborem. Po silnici nás modré značení dovede na okraj obce Roztoky, kde odbočí vlevo a stále po silnici nás zavede do Martinic. přejedeme frekventovanou silnici a podjedeme železniční trať.
10,6 480 Cykloturistický okruh - lesní cyklostezkyOd rozcestníku v Martinicích pojedeme po modrém značení místní asfaltovou komunikací k hrázi nového rybníka (Mlýnský rybník). Právě Lesy ČR se rozhodly obnovit na lesním potůčku vodní retenční nádrž. Můžeme zde odbočit k němu a pokochat se pohledem na hladinu 3. hektarového rybníka.
15,4 480 Dále pojedeme lesem stále po lesní asfaltce a dorazíme až do Horní Branné, kde si můžete prohlédnout místní zámek a jiné zajímavosti této malé obce. Modrá značka končí u rozcestníku a náš okruh pokračuje po zeleném značení. To nás povede po silnici směrem na Jilemnici a táhlým stoupáním až
17,3 510 k rozcestníku Bohdanka, kde zelená značka odbočuje vpravo na místní komunikaci mezi pole a louky. Pojedeme po úzké asfaltové cestě stále po zeleném cykloznačení na kopec nad obec Valteřice, odkud je opět výhled na
19,0 550 Cykloturistický okruh - rozcestníkmalebnou krajinu Krkonoš. Na rozcestí odbočíme vlevo polní a lesní cestou.
21,8 500 Žlábkem zpět k Jilemnici. Před vjezdem do města Jilemnice okruh ještě odbočí vpravo a my pojedeme po místních komunikacích, kolem bývalých
23,0 450 a dnes již zatopených lomů do Hrabačova, u benzinové pumpy zabočíme vlevo a vydáme se po luční cestě za rodinnými domky. Poté přejedeme přes frekventovanou silnici a za ní odbočíme vlevo. Projedeme kolem hrabačovské zvoničky a domku, ve kterém žil Bohumil Hanč, a dorazíme
24,3 480 do výchozího bodu celé cyklotrasy "Jilemnickem křížem krážem" k rozcestníku "U Labutě".

Zajímavosti na trase

 1. Kaple sv. Anny na úbočí vrchu Kozince byla vysvěcena roku 1908 a stála tehdy ještě daleko v polích. Již v devatenáctém století bychom tu našli kříž. Lípy před vchodem do kaple za bezmála sto let existence této půvabné drobné stavby zmohutněly a přetvořily celé místo ve významnou krajinnou dominantu.
 2. Vyhlídka na Kozinci nabízí působivý pohled na hrabačovské údolí. Nás však zaujmou především krkonošské hřebeny – Kotel, Krkonoš, charakteristická kupa Žalého s rozhlednou a Černá Hora.
 3. Měděné doly se nacházely na nejvyšším bodě Jilemnice – Kozinci, jsou však veřejnosti z bezpečnostních důvodů nepřístupné. Měděné doly jsou na Jilemnicku doloženy již ve středověku. Těžba tu byla naposledy obnovena za I. světové války.
 4. Peřimovský most – v Dolní Sytové se na silnici do Peřimova klene přes řeku Jizeru most, chráněný jako technická památka. Byl ostaven roku 1912, má jediný široký oblouk a je to jedna z prvních železobetonových mostních konstrukcí u nás.
 5. Kaple sv. Isidora, patrona rolníků, byla postavena v roce 1719. O jejím barokním původu svědčí zbytky dvou postranních schodišť vedoucích ke sklípku s kdysi mohutným pramenem vody.
 6. Mříčná leží v nadmořské výšce 431 m. n. m. v údolí potoka Olšiny, pod vrchem Strážníkem (610 m. n. m.). V obci nalezneme klasickou krkonošskou lidovou architekturu a mj. i barokní kostel sv. Kateřiny z r. 1716. Obec je rodištěm propagátora turistiky a lyžování v Krkonoších Jana Buchara (1859-1932).
 7. Martinice leží v předhůří Krkonoš s krásnými panoramatickými výhledy na jejich část – od Černé hory přes Žalý po Kotel. Je důležitou železniční křižovatkou, nabízí však i příležitosti pro zimní sporty (lyžařský vlek, kluziště) a v létě možnost rybolovu na místním rybníce.
 8. Mlýnský rybník se nachází polevé straně cesty z Martinic do Horní Branné. Lesy České republiky (LČR) se rozhodly vybudovat na lesním potůčku, bezejmenném levostranném přítoku Jilemky, vodní retenční nádrž. Slovo "vybudovat" není přesné, neboť jde o obnovu bývalého rybníčku. V této lokalitě, stejně jako na dalších šesti místech v branském lese, se totiž už dříve umělé vodní plochy nacházely.
 9. Jiránkova studánka – ukrývá se v lese mezi Martinicemi a Horní Brannou. Pramení zde natolik čistá a zdravá voda, že si pro nechal posílat hrabě Harrach, který vlastnil zámek v Horní Branné.
 10. Horní Branná – vesnička malá rozlohou, ale velká důležitou rolí v naší historii. Z řady osobností, které se zapsaly do jejich dějin, je určitě významnou postavou Jan Ámos Komenský, který zde prožíval poslední měsíce svého života ve vlasti. Na paměť jeho pobytu je v hornobrannském zámku malé muzeum – Památník J. A. Komenského. Kromě zámku můžeme v horní Branné najít i rodinnou hrobku sv. Kříže (rodu Harrachů), která byla vystavěna v byzantském a renesančním slohu, a dále harrachovský špitál a kostel.
 11. Hrabačovská zvonička – její proslulý půvab z poloviny 19. století svědčí o tom, jak citlivě naši předkové dokázali objekt zasadit do krajiny. Zvuk zvonku se odtud krásně nese celým širokým údolím na soutoku Jizerky a Jilemky.
 12. Dům, kde žil Bohumil Hanč – nejslavnější český lyžařský závodník žil v hrabačovském domku se svou ženou v období před 1. světovou válkou. Odtud odešel 23. března 1913 na závod v běhu na lyžích na 50km, kde tragicky zahynul ve sněhové vánici.
 13. Jilemnice – město v centru naší cyklotrasy nabízí spoustu zajímavostí i možností vyžití. Krkonošské muzeum (zámek Harrachů), Zvědavá ulička, unikátní opakovací hodiny na radniční věži, sportovní centrum s krytým bazénem, lyžařský vlek, upravované běžecké lyžařské tratě, dráha pro kolečkové brusle atd.

Cykloturistická mapa Jilemnice a okolí

Pro detail mapy klikněte ZDE.

Návštěvní řád

 • Pozorní a ohleduplní cyklisté dávají vždy přednost pěším turistům, protože v některých místech jde souběžně pěší stezka (dávají upozornění zvonkem).
 • Rychlost jízdy přizpůsobujte kvalitě cesty!
 • Pro tuto cyklotrasu jsou vhodnější horská kola.
 • Některé úseky trasy přejíždějí přes frekventované silnice. Opatrnosti není nikdy nazbyt při vjezdech na tyto komunikace!
 • Na cestách v malebné krajině krkonošského podhůří se nesluší odhazovat odpadky jinam než na místa určená.
 • Vzhledem k nedotčené přírodě v této oblasti nesjíždějte mimo trasy.

Příjezd na trasu

Pomyslný začátek cyklookruhu nalezneme v Jilemnici u rozcestníku "U Labutě". Najet na tuto trasu nebo naopak sjet z ní a zkrátit si tak 24km trasu lze však v několika místech, např. na rozcestníku Pod Kozincem je odbočka k Peřimovskému mostu, ale i zpět do Jilemnice, z rozcestí "U obrázku" a Bohdanky se také lze vrátit po asfaltové silnici do Jilemnice.

Poděkování

Cyklotrasa vznikla s laskavým svolením vlastníků pozemků.
Na vzniku cyklotrasy se podíleli: Město Jilemnice, ČKS SKI Jilemnice, Informační středisko v Jilemnici, KČT a Lesy ČR, Obce Mříčná, Martinice v Krkonoších, Horní Branná.

Služby pro cyklisty

INTERSPORT Jilemnice
servis na počkání
Tel.: 481 543 151

Cyklo-Ski
Ruda Špicar
Tel.: 481 545 068

Sport bazar + cyklo servis
Milan Urbanec
Tel.: 777 090 102