Krytý bazén

Plavecká škola

Sportovní centrum v Jilemnici organizuje plaveckou výuku žáků MŠ a ZŠ

 

Krátce něco o nás

Plavecká škola v Jilemnici má dlouholetou tradici. Původně působila při zdejší tělovýchovné jednotě a posledních 16 let plaveckou výuku organizuje a zajišťuje Sportovní centrum. V naší plavecké škole pracuje v současné době pět plně kvalifikovaných instruktorů plavání s několikaletou praxí, kteří k tomuto účelu byli vyškoleni v plaveckém výcvikovém centru v Náchodě. Všichni instruktoři působí v bazénu zároveň jako plavčíci a pravidelně se účastní dalších doplňujících kurzů a školení.

Plavecká škola je řádným členem České unie školního plavání

 

Význam plavecké výuky

Plavání se vyvinulo jako důležitá existenční podmínka života člověka v důsledku jeho pracovní a ochranné potřeby. Tyto důvody v současném moderním světě díky technickému rozvoji již dávno neplatí, přesto představuje plavání určitou životní hodnotu trvalého charakteru. Je smutnou skutečností, že u nás existují stále tisíce neplavců nebo velmi špatných plavců, pro které znamená vodní živel, zejména v přírodních podmínkách, smrtelné nebezpečí. Předpokládat, že se při dnešním způsobu života dítě nesetká s vodním prostředím, by bylo silně iluzorní. Jestliže dítě neumí plavat, tak v tomto okamžiku mu jde o život na rozdíl od jiných sportovních aktivit. Statistiky mluví jasně. Utonutí je hned na druhém místě, co se týká příčin nechtěné smrti, hned po dopravních nehodách!!! Za jediný rok zemře v ČR utonutím asi 200-300 osob. Je to více než ve většině evropských přímořských zemí.  Nejohroženější skupinou jsou právě děti, vůbec nejvíce okolo věku 5 let, kdy jsou živé a nezkušené. Dále pak mladí lidé kolem 20 let (nerozvážnost, riskování) a lidé starší 65 let (nedostatek sil).

 

 Cíle plavecké výuky

Cílem plavecké výuky je naučit dítě plavat. Jedná se však o složitější proces, kdy se výsledného cíle nedá dosáhnout najednou. Nejdříve je třeba dítě dokonale seznámit s vodním prostředím. Musíme docílit v naší práci toho, aby se správně voleným metodickým postupem dítě na vodní prostředí plně adaptovalo. Snažíme se u dítěte dosáhnout naprosté volnosti a radosti z přirozeného pohybu ve vodě. Docílit, aby se dítě na „plavání“těšilo. Nejdůležitější metodou při aktivitách dětí je hra a motivace pohybové činnosti.

 

Plavecká výuka pro ZŠ a MŠ

1) Předškolní děti (předplavecká výuka) = úkolem této etapy je především získat u dítěte trvalejší vztah k vodě, odbourat strach z toho, že se ocitá v jiném prostředí. To je u začátečníka obrovské odhalování neznáma. Dále pak připravit dítě pro vstup do velkého bazénu, kde výuka probíhá již bez opory o dno. Výuku vedeme hravou a nenásilnou formou tak, aby každá hra dítě zaujala a přitom splnila námi požadovaný úkol. Mezi nejdůležitější činnosti patří dýchání do vody, potopení hlavy, výdrž pod vodou, splývavá poloha na břiše a na zádech, doprovodné pohyby rukama a nohama, orientace ve vodě, skoky do vody a u pokročilých dětí můžeme začít výukou jednotlivých plaveckých způsobů. Výuka probíhá převážně v malém dětském bazénu o velikosti 8x6m s proměnnou hloubkou 0,36 – 0,56m. Teplota vody je zde 28,5oC a teplota vzduchu 30oC. Dle zdatnosti skupinky děti navštěvují krátce i velký bazén.  Děti musí být před vstupem do bazénu osprchované a omyté mýdlem. Sprchy a WC jsou umístěny přímo vedle dětského bazénu.

 

2) Školní děti = plavecká výuka se uskutečňuje v družstvu, jehož členové jsou na přibližně stejné počáteční úrovni (dle vstupní prověrky:neplavci, horší plavci a plavci), které přizpůsobíme metodické řady a skupiny cviků. K těm dětem, které mají z různých důvodů nějaké problémy, se snažíme přistupovat individuelně. Výuka probíhá ve třech základních oblastech: 

a)       Motorické – dítě se učí určité pohyby, které se postupně zpřesňují a zdokonalují.           

b)       Psychické – spojení s určitým nebezpečím může vyvolat psychické zábrany, které je nutné odstranit.

c)      Výkonnostní – cílem výuky je, aby dítě uplavalo určitý počet metrů (aby podalo nějaký výkon). Uvedené tři oblasti se při výuce prolínají a vzájemně ovlivňují. Např. pohybově se dítě dobře učí, ale z vody má strach, jindy se nebojí, ale nemá cit pro vodu apod.

Tato výuka probíhá na velkém bazénu o velikosti 25x8m s hloubkou 1 – 1,5m. Děti jsou první výukovou hodinu rozděleny do 3 družstev dle zdatnosti. Teplota vody je zde 27oC a teplota vzduchu 28,5oC. Výuka neplavců probíhá v části bazénu s konstantní hloubkou 1m. Jako základní plavecký styl učíme prsa, dále pak znak, kraul a plavání pod vodou.

webkamery
Webkamera

Plavecký bazén Jilemnice

Jungmannova 146
514 01 Jilemnice zobrazit na mapě

Tel.: 481 544 068
Mobil: 603 819 334
E-mail: info@sport-jilemnice.cz

Plavecká škola

Mobil: 739 009 316
E-mail: plavecka.skola@sport-jilemnice.cz