Solná jeskyně

Návštěvní řád solné jeskyně

Článek 1 - Vstup do jeskyně

 1. Používání jeskyně je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně.   Vstupem do prostoru jeskyně je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců Sportovního centra.
 2. Dětem mladších 12-ti let je přístup do jeskyně dovolen jen s doprovodem dospělé osoby.
 3. Vstup do solné jeskyně je povolen pouze v jednorázových návlecích na obuv, případně čistých – náhradních bavlněných ponožkách.
 4. Při plném obsazení se uzavře přístup, který se opět otevře až po uvolnění kapacity.
 5. Zákaz vstupu do jeskyně a dalších prostor areálu:
  • osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům,
  • osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován,
  • osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog,
  • zvířatům.
 6. Každý klient návštěvu jeskyně podniká na vlastní zodpovědnost. Pro vstup dětí do 1,5 roku doporučujeme konzultaci s lékařem.
 7. Procedura začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 minut.
 8. Je nutné dostavit se 5-10 minut před zahájením relaxace. Pokud již procedura probíhá, není možné do solné jeskyně vstupovat.

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení plaveckého areálu včetně solné jeskyně a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Peníze a cenné předměty jsou návštěvníci povinni ukládat v trezorových skříních u pokladny nebo je mít po celou dobu pobytu v jeskyni u sebe, jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 3. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 4. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit v pokladně, nebo přímo u provozovatele.
 5. Upozorňujeme, že prostory plaveckého areálu i solné jeskyně jsou snímány kamerovým systémem.
 6. Po dobu relaxace je nutné chovat se tiše a nerušit ostatní klienty.
 7. V solné jeskyni doporučujeme zhluboka dýchat (do břicha) střídavě nosem i ústy.
 8. Pozor, nesahejte si rukama do očí – Vaše ruce mohou být od soli.
 9. Konec relaxace signalizuje vypnutí relaxační hudby, případně upozornění obsluhy.
 10. V případě nutnosti, potřeby či nevolnosti je možno jeskyni kdykoliv opustit.

Článek 3 - Zakázané činnosti v plaveckém areálu a solné jeskyni

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, není dovoleno se v jeskyni dotýkat solných prvků, krápníků, vodopádů a vynášet sůl z jeskyně.
 2. Rušit klid ostatních návštěvníků, volat o pomoc bez příčiny.
 3. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 4. Kouřit v celém areálu plaveckého bazénu.
 5. Konzumovat potraviny a nápoje v celém objektu mimo k tomu účelu vyhrazená místa.
 6. Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 7. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 8. Fotografovat či pořizovat jakýkoliv obrazový záznam.

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu

 1. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policií a Policií ČR.

Ing. Jaroslav Hornig
ředitel Sportovního centra 

Solná jeskyně Jilemnice

Jungmannova 146
514 01 Jilemnice zobrazit na mapě

Tel.: 481 544 068
Mobil: 603 819 334
E-mail: info@sport-jilemnice.cz