Krytý bazén

Návštěvní řád plaveckého bazénu

Článek 1 - Vstup do krytého bazénu

 1. Používání krytého plaveckého bazénu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně bazénu. Vstupem do prostoru plaveckého bazénu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců bazénu. 
 2. Dětem mladších 12-ti let je přístup do bazénu dovolen jen s doprovodem dospělé osoby.
 3. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru. Z hygienických důvodů jsou doporučeny plavky přiléhavého typu, plavky nepřiléhavého typu (bermudy, americké plavky, plážové plavky) nedoporučujeme. Dětem každého věku je vstup do bazénu z hygienických důvodů povolen pouze v plavkách.
 4. Při plném obsazení bazénu se uzavře přístup, který se opět otevře až po uvolnění kapacity.
 5. Prostory areálu jsou monitorovány kamerovým systémem.
 6. Zákaz vstupu do bazénu a dalších prostor areálu:
  • osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům,
  • osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován,
  • osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog,
  • zvířatům.
  • dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. o „stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“ v platném znění, děti do 1 roku nemají přístup do žádného veřejného bazénu v České republice.

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení plaveckého areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat bez plavek před vstupem do bazénu.
 3. Oblečení včetně obuvi jsou návštěvníci povinni ukládat v uzamykatelných šatních skříních.
 4. Peníze a cenné předměty jsou návštěvníci povinni ukládat v trezorových skříních u pokladny nebo přímo v pokladně, jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 6. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit v pokladně, nebo přímo u provozovatele.

Článek 3 - Zakázané činnosti v plaveckém areálu

 1. chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
 2. rušit klid ostatních návštěvníků
 3. vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech a skákat z ochozů jako i jiných míst 
 4. volat o pomoc bez příčiny
 5. znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 6. kouřit v celém areálu plaveckého bazénu
 7. konzumovat potraviny a nápoje v celém objektu mimo k tomu účelu vyhrazená místa
 8. vstupovat na bazén se žvýkačkou
 9. vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 10. vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
 11. neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci
 12. vnášet na bazén nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, ploutve, míče a tenisové míčky (povoleny jsou pouze nafukovací rukávy a plavecké brýle)
 13. používat jakékoliv holící přístroje

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy bazénu

 1. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policií a Policií ČR.

Ing. Jaroslav Hornig 
jednatel

Provozní řád krytého plaveckého a dětského bazénu (,pdf)

webkamery
Webkamera

Plavecký bazén Jilemnice

Jungmannova 146
514 01 Jilemnice zobrazit na mapě

Tel.: 481 544 068
Mobil: 603 819 334
E-mail: info@sport-jilemnice.cz

Plavecká škola

Mobil: 739 009 316
E-mail: plavecka.skola@sport-jilemnice.cz