Sportovní stadion

Ceník služeb

1. Fotbalový stadion 1 hodina
  1000,-Kč
2. Umělá tráva *** 1 hodina
dospělí 150,-Kč
děti a mládež, studenti 50,- Kč
3. Atletická dráha 1 hodina
a další atletické sektory 50,-Kč
4. Tenisové kurty 1 hodina
1 kurt 120,-Kč
*permanentka sezonní 1500,-Kč
**permanentka zvýhodněná (studenti a osoby nad 65 let) 1200,-Kč
5. Volejbal 1 hodina
1 kurt 70,-Kč

Permanentka je nepřenosná a opravňuje ke vstupu pouze jejího oprávněného držitele. Nesmí být půjčována ani prodávána, v opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo na znehodnocení permanentky !!!

 ** Žadatel o zvýhodněnou permanentku je povinen se prokázat oprávněním k jejímu získání (studentský průkaz, občanský průkaz apod.)

***V zimním období může k ceně připočítán poplatek za odklizení sněhu ve výši 350,-Kč.

Rezervace a objednávky sportovišť: 739 414 483

správci stadionu Michal Butula, Petr Šedivý, Jindřich Tryzna 

Sportovní stadion

Ul. Sportovní
514 01 Jilemnice

Tel.: 481 544 068
Mobil: 736 414 483
E-mail: info@sport-jilemnice.cz