Všesportovní areál Hraběnka

O projektu

Kdo stál za projektem všesportovního areálu Hraběnka

  • Město Jilemnice 
  • Sportovní centrum Jilemnice
  • Kluby ČKS SKI Jilemnice a KB Jilemnice 

Jilemnice – tradice a historie

Jilemnice je vnímána jako sportovní město, především v souvislosti s běžeckým lyžováním. Byl zde založen první lyžařský spolek, je zde Krkonošské muzeum zachycující historii lyžování a školy s rozšířenou sportovní přípravou. Na posledních ZOH 2014 Česká republika získala 8 medailí, z toho  dvě  medaile přivezli odchovanci zdejšího biatlonového klubu. Historicky vůbec první medaili v biatlonu vybojoval Jarda Soukup, měla bronzovou barvu a společně s Veronikou Vítkovou pomohli vybojovat Českému týmu stříbrnou medaili ve smíšených štafetách.

Snahy o obnovení a revitalizaci

Lyžařské a běžecké tratě na Hraběnce začaly vznikat v roce 1945, do současného stavu byly přebudovány v letech 1960 – 1965, asfaltová dráha pro kolečkové lyže byla spolu s obslužnou budovou slavnostně otevřena v roce 1976, od té doby uplynulo hodně let a exkluzivita, kterou kolečková dráha Jilemnici dala, se pomalu přeměnila v historii. V roce 2002 začala snaha o obnovení a revitalizaci. První studie obnovení dráhy byla vypracována v roce 2004, další pak v roce 2006, obě obsahovaly ve své části výstavbu hotelu, který by zajišťoval určitou "nadregionálnost" z důvodu možnosti čerpat finance z Evropských fondů, nutno podotknout, že tento koncept nebyl schválen, ani realizován. V roce 2011 byl schválen územní plán města Jilemnice zahrnující vybudování areálu bez hotelu. V roce 2012 byla vypracována nová studie, která se zabývala obnovou a rozšířením asfaltových tras, provozní budovou, střelnicí, parkovištěm, obsahovala běžecký testový okruh, přírodní posilovnu a osvětlení základního okruhu. Vlastní trasy byly rozděleny do jednotlivých etap tak, aby se dalo začít budovat  v závislosti na množství získaných finančních prostředků. Tato studie "Volnočasového a všesportovního areálu Hraběnka" byla v květnu 2013  prezentována zastupitelstvu města Jilemnice (dále jen ZM a MJ), na kulatém stolu v místním KD Jilm a byla prezentována na obrazovce v IC. Od té doby se zpracovává první stupeň projektové dokumentace k územnímu řízení, v tomto stupni probíhají veškerá jednání s dotčenými stranami (vlastníci pozemků, místní úřady, krajský úřad Lbc, životní prostředí, pronajímatelé, hospodáři...). Na základě této dokumentace byl upřesněn propočet nákladů (do 50mil.Kč) spojených s vybudováním uvažované první etapy. V půlce srpna byl tento propočet předložen finančnímu výboru (FV), který materiál prostudoval a doporučil ZM schválit jak samotný záměr výstavby - první etapy, tak finanční podíl MJ (do 50% skutečných nákladů, maximálně do výše 20.000.000,- Kč). 3. 9. 2014 proběhlo zasedání ZM, které svými 12 hlasy usnesení schválilo, takže záměr výstavby byl ze strany MJ podpořen i díky vystoupení Prezidenta Českého svazu biatlonu Mgr. Jiřího Hamzy. 

Přínos pro místní občany a město

  • zachování přírody nedaleko centra města – lepší přístup 
  • možnost věnovat se sportovním aktivitám – jízda na in-line bruslích, běh, chůze, posilování na čerstvém vzduchu, hry, lanové centrum, … 
  • zlepšení tréninkových a závodních podmínek pro sport - zvýšení prestiže sportovního gymnázia a sportovních tříd 
  • zvýšení návštěvnosti ostatních zařízení – sportovní hala, bazén, hřiště, muzeum,… 
  • vznik nových parkovacích míst pro návštěvníky areálu Hraběnka využitelná v létě i v zimě

Pod čarou - fakta a mýty

Nebude sníh, tak proč?

Celý areál je koncipovaný jako LETNÍ - ač byla z důvodu případné "připravenosti" zpracována studie zasněžování (zdroje vody, reálné náklady na vybudování a provozní náklady...)

Provoz - areál bude jen pro úzkou skupinu lidí 

Areál je volně přístupný všem, veřejnosti, školám, školkám, klubům – samozřejmě za předpokladu dodržování  provozního řádu – bezpečnost, směr na dráze, chůze po chodníku. Údržba tratí a střelnice je v kompetenci klubů ČKS SKI a KB Jilemnice.

Střelnice – nebezpečná, uzavřená 

Jedná se o tréninkovou střelnici o 20 stavech, která umožní trénink a pořádání republikových závodů, je to otevřená travnatá plocha 50x55m odpovídající všem bezpečnostním předpisům a opatřením, střelnici budou využívat sportovci nejen z místního klubu, ale také kluby z celé ČR. 

Cílem výstavby areálu bylo zachovat, zvelebit a ku prospěchu všech rozšířit možnosti jeho využití. Přáli bychom si, aby lyže umístěné v muzeu nebyly poslední výpovědí o naší jilemnické, nejen lyžařské, tradici a stále zvětšující se počet sportující veřejnosti a mládeže měl prostor pro své vyžití.

webkamery
Webkamera

Facebook

Všesportovní areál Hraběnka

Ul. K Břízkám
514 01 Jilemnice

Tel.: 481 544 068
Mobil: 603 584 948
E-mail: info@sport-jilemnice.cz

ČKS SKI Jilemnice

Mobil: 725 346 444, Václav Haman
E-mail: vaclav.haman@seznam.cz 

Klub biatlonu Jilemnice

Mobil: 777 279 389, Jan Sucharda
E-mail: kbjilemnice@gmail.com

OK Jilemnice

Mobil: 603 838 594, David Hlaváč
E-mail: klub@ok-jilemnice.cz