Sportovní centrum Jilemnice

Sportovní centrum Jilemnice

Sportovní centrum Jilemnice

Sportovní centrum

Sportovní centrum, příspěvková organizace

Charakteristika organizace

Sportovní centrum je příspěvkovou organizací Města Jilemnice, která byla založena na základě zřizovací listiny dne 15.2.1999. Sídlo organizace je na adrese Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice, Česká republika.

Účelem zřízení organizace je zabezpečení záležitostí, jež se týkají zajištění služeb v oblasti tělovýchovy a sportu.

Hlavní činnost

Hlavní činností Sportovního centra je:

  • zajištění správy tělovýchovných a sportovních zařízení, která jsou majetkem města nebo která si organizace se souhlasem zřizovatele pronajala, 
  • zajištění plavecké výuky ve školách.

Doplňková činnost

Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace, realizuje se podle platných předpisů a norem a sleduje se odděleně.

Doplňková činnost je provozována v tomto rozsahu:

    • pronajímání majetku,
    • koupě a prodej zboží z a účelem jeho dalšího prodeje,
    • realizace reklamních kampaní,
    • zprostředkování sportovních akcí, seminářů, výcviků.

Rozpočet organizace na rok 2017 (...)

K 31.12.2017 je v plánu zrušení příspěvkové organizace

 

Statutární orgán

Statutárním orgánem organizace je ředitel Ing. Jaroslav Hornig.

 

velikost písma - A +

Lyžařský areál Aldrov


SKI Areál Kozinec a Herlíkovice

 

  

 Centrum Zábavy Jilemnice

   energy flow