Plavání dětí ve věku 2,5 - 10 let

Kurzy plavání dětí

Plavecká škola Sportovního centra Jilemnice organizuje každoročně jarní a podzimní kurzy plavání dětí ve věku od 2,5 do 10 let

Jarní kurzy 2019 začínají v úterý 12. a ve středu 13. března 2019

Úterý:

  • 15:00 - 16:00 hod.  věk 2,5 - 3,5 (koná se v málém bazénu - doprovod nutný)           

  • 16:00 - 17:00 hod.  věk 3,5 - 5,5 (začátečníci v malém bazénu)                                                     

Cena kurzu: 1780,-Kč / 1 dítě + 1 osoba doprovod / 10 hodin

Termíny: 12.3., 19.3., 26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4., 7.5., 14.5., 21.5. a 28.5.

Výuka probíhá převážně v malém dětském bazénu o velikosti 8x6m s proměnnou hloubkou 0,36 – 0,56m. Dle zdatnosti skupinky děti navštěvují krátce i velký bazén. Od 15:00 probíhá plavání rodičů s dětmi pod vedením instruktora. Od 16:00 plavou děti s instruktory plavání, dopomoc rodiče je možná, nebo si může rodič po dohodě s instruktory zaplavat ve velkém bazénu. Permanentka opravňuje ke vstupu 1 dítě a 1 dospělou osobu jako doprovod. Při příchodu je vždy nutné nahlásit jméno dítěte v pokladně. Před vstupem do bazénu se musí dítě i rodič osprchovat a omýt mýdlem bez plavek. Upozorňujeme, že vstup do čisté zóny bazénu je z hygienických důvodů zakázán v civilním oblečení, proto vyžadujeme u doprovodu převlečení do plavek nebo eventuelně do trička a kraťasů. Dítě (starší 3,5 let) lze poslat i bez doprovodu. Budete-li chtít využít tuto možnost, nahlaste to při příchodu v pokladně bazénu. V žádném případě se děti nesmí v prostorách bazénu pohybovat samotné.

Online přihláška na kurz plavání

Středa:

  • 16:00 - 17:00 hod.  věk 4 - 5,5 (ve vodě zdatné děti - plave samo s pomůckami na hluboké vodě)

  • 17:00 - 18:00 hod.  věk 4 - 5,5 (ve vodě zdatné děti - plave samo s pomůckami na hluboké vodě)                                                           

  • 16:00 - 17:00 hod.  věk 5,5 - 10                                                                                                                                                                  

  • 17:00 - 18:00 hod.  věk 5,5 - 10                                 

Cena kurzu: 1480,-Kč / 1 dítě / 10 hodin

Termíny: 13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4., 24.4., 1.5., 8.5., 15.5., 22.5. a 29.5.

Výuka probíhá dle potřeby v obou bazénech (velkém 25x8m, kde je neplavcům vyhrazen prostor s konstantní hloubkou 1m a dětském o velikosti 8x6m s proměnnou hloubkou 0,36 – 0,56m). Jako základní plavecký styl učíme prsa, dále pak znak, kraul a plavání pod vodou.  Pro bojácné děti do 5,5 let je vhodnější kurz v úterý od 16:00. Permanentka opravňuje ke vstupu pouze 1 dítě bez doprovodu. Při příchodu je nutné vždy nahlásit jméno dítěte v pokladně bazénu. Svlečené děti si 5-10 min. před začátkem hodiny vyzvedne v šatně instruktor plavání a po skončení hodiny je opět předá rodičům na stejném místě. V žádném případě se děti nesmí v prostorách bazénu pohybovat samotné, proto choďte na lekce včas. U dětí do 6 let je v nutném případě zpočátku možný doprovod rodiče, ale vstup do čisté zóny bazénu je z hygienických důvodů zakázán v civilním oblečení. Doprovod musí být převlečen do trička a kraťasů.

Zakoupením permanentky získáváte vstup na 10 lekcí kurzu plavání dětí, který proběhne v 12 předem určených termínech. Lekce navíc slouží jako náhrada za případnou nemoc dítěte. Jestliže využijete všech 10 vstupů, je možné 11.a 12. lekci v závěru dokoupit jednotlivě. V případě, že dítě zamešká nepřetržitě min. 5 lekcí plaveckého kurzu z důvodu nemoci, úrazu apod., bude mu po předložení lékařského potvrzení po ukončení kurzu vrácena poměrná částka kurzovného. Převedení na další kurz není možné.

Doporučujeme dětem nosit župánek pro jejich tepelnou pohodu při přechodu mezi šatnou a bazénem.

Upozorňujeme rodiče, že Sportovní centrum neručí za případnou ztrátu náušnic, řetízků a dalších šperků. Ostré šperky a náušnice, do kterých lze strčit prst (kruhy apod.), jsou z důvodu bezpečnosti během plavání zakázané.

Rozdělení do jednotlivých skupin proběhne po přihlášení s přihlédnutím k věku a plavecké zdatnosti. Počet míst je omezen kapacitou bazénu.

Rezervace místa v kurzu se stává platnou až po uhrazení odpovídající částky kurzovného. Záloha na čipovou kartu (50,-) je již zahrnuta v ceně. Úhradu kurzovného je možné provádět v hotovosti nebo platební kartou v bazénu, případně bezhotovostním převodem na účet č. 115-3840450227/0100, VS datum narození účastníka kurzu (do poznámky uveďte jeho jméno). Úhradu proveďte prosím nejpozději do 10.3.2019. Doporučujeme čipovou kartu vyzvednout do 11.3.2019.

Účastnící kurzu jsou povinni dodržovat provozní řád plaveckého bazénu a řídit se pokyny zaměstnanců Sportovního centra, především plaveckých instruktorů. Při nedodržení uvedených podmínek mohou být z kurzu vyřazeni, a to bez náhrady kurzovného.

Objednávky je možné uskutečnit od 1.2.2019 v plaveckém bazénu nebo na tel. 739 009 316, email: plavecka.skola@sport-jilemnice.cz

Online přihláška na kurz plavání

webkamery
Webkamera

Plavecký bazén Jilemnice

Jungmannova 146
514 01 Jilemnice zobrazit na mapě

Tel.: 481 544 068
Mobil: 603 819 334
E-mail: info@sport-jilemnice.cz

Plavecká škola

Mobil: 739 009 316
E-mail: plavecka.skola@sport-jilemnice.cz