01. listopad

Sportovní hala

Sportovní hala je pro veřejnost opět v provozu 

 • Návštěvníci (mimo dětí do 12 let) se na základě nařízení MZČR musí při vstupu prokázat:

  • negativním PCR testem (max. 72 hodin starým),
  • nebo negativním antigenním testem z odběrového centra (max. 24 hodin starým),
  • nebo dokladem o očkování:
   • dvoudávková očkovací látka: kdy druhá dávka proběhla nejméně před 14 dny,
   • jednodávková očkovací látka: kdy dávka proběhla nejméně před 14 dny, 
  • nebo dokladem o prodělané nemoci SARS-Cov-2 (kdy neuplynulo více než 180 dní),
  • nebo na pokladně podstoupit preventivní antigenní test s negativním výsledkem.
 • Nařizuje se osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru.
 • Rouška je povinná při vstupu do budovy haly. Po příchodu do šatny si mohou klienti roušku sundat a dále se pohybovat bez ní. Při odchodu si v šatně musí roušku opět nasadit.
 • Zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem a omezí čas strávený v šatně na nezbytné minimum.
 • Dbejte na zvýšenou osobní hygienu, zvláště při užití WC.
 • Pokud je to možné, plaťte bezkontaktně kartou nebo mobilním telefonem.