08. červen

Sauna a solná jeskyně v provozu denně 16:00 - 21:00

pro veřejnost denně v čase 16:00 - 21:00 hod.

  • Kapacita sauny je omezena na počet max. 8 osob, solné jeskyně na 3 osoby (členů jedné domácnosti se omezení kapacity v solné jeskyni netýká).
  • Klient (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) je povinen se při vstupu prokázat negativním testem na covid-19 (uznáváme i testy ze školy a zaměstnání, postačí i čestné prohlášení, event. samotesty provedené na místě), potvrzením o očkování (kdy uplynulo min. 22 dní od podání 1. očkovací látky) či o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. 
  • Pokud se necítíte zdravotně dobře, zůstaňte doma. 
  • Během pobytu v areálu dodržujte rozestupy mezi ostatními návštěvníky min. 2 metry.
  • Rouška je povinná při vstupu do budovy bazénu. Po příchodu do šatny si mohou klienti roušku sundat a dále se pohybovat bez ní. Při odchodu si v šatně musí roušku opět nasadit.

Plavecký bazén 25m bude v provozu od 1. července 2021

Dětský bazén prochází celkovou rekonstrukcí a jeho otevření je v plánu na prosinec 2021